Jurista palīdzība - saistību tiesības

Saistību tiesības ir tādas tiesības, uz kuru pamata vienai personai – parādniekam – jāizdara par labu otrai – kreditoram – zināma darbība, kam ir mantiska vērtība.

Saistību tiesību rašanās un izbeigšanās

Rašanās.
  1. no tiesiska darījuma;
  2. no neatļautas darbības (pers.,kas izdarījusi neatļautu darb.,ir pienākums atlīdzināt zaudējumus.);
  3. pēc likuma.
Izbeigšanās
  1. Izpildījums;
  2. sekas.

Izstāstiet savu problēmu!

Irīna Švarcbaha

Juriste